Rèm cửa đẹp công trình tại công ty Samsung

Công ty điện thoại lớn nhất Hàn Quốc có trụ sở tại Bắc Ninh, Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 35km luôn lựa chọn Rèm An Phát để thi công những công trình rèm cửa đẹp cho công ty. Dưới đây là một góc nhỏ mà Rèm An Phát chụp lại khi thi công rèm cửa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: